ANNONSERA

Användare av medicinsk-Info.se är primärt patienter och anhöriga, men även andra som söker begriplig information kring sjukdomar på svenska språket.

Medicinsk-Info.se följer lagar och regler som gäller för annonsering på webben i Sverige. Vänligen läs våra Annonsvillkor.

Medicinsk-Info.se har alltid rätt att neka eller ta bort annonser som inte följer Annonsvillkoren och utan att på förhand meddela annonsören.

Format (stillbild, ej animerad): GIF, PNG, JPEG. Filstorlek maximalt 50Kb.

För beställning eller information om priser mejla info[at]megrastudio.com

Medicinsk-info.se innehåller medicinsk information och inget annat. Informationen på denna webbplats skall aldrig ses som ett alternativ till att söka vård eller information av läkare eller vårdpersonal. Inte heller bör innehållet på denna webbplats användas för egenvård eller utgöra grund för diagnos eller behandling, utan enbart ses som ett komplement till annan kvalificerad vård eller information.