ANNONSVILLKOR

Annonsvillkoren gäller för beställning av annonsutrymme på www.medicinsk-info.se ("Annons") som tillhandahållas av Megra Studio AB ("vi", ”vår”, ”vårt” eller "oss"). Annonsvillkoren som vid var tid finns publicerade på www.medicinsk-info.se ("Webbplatsen") gäller för samtliga Annonser. Annonsvillkoren kan när som helst ändras utan särskild offentligt meddelande härom, utöver publicering på Webbplatsen.

Innehållet på Webbplatsen

All information på Webbplatsen är skyddad enligt upphovsrättslagen. Användare av Webbplatsen har inte rätt att gentemot oss göra gällande någon påföljd, inbegripet krav på ersättning för ekonomisk eller annan skada, till följd av fel eller påstått fel i annons. Läs vänligast Webbplatsens Användarvillkor.

Annons

Annons kan enbart beställas av näringsidkare ("Annonsör").

Annons debiteras enligt prislista.

Annonsören intygar och garanterar att angivna uppgifter i Annonsen är korrekta.

Annonsören intygar och garanterar att Annonsören har rätt att utannonsera produkt eller tjänst.

Annonsören intygar och garanterar att Annonsen inte strider mot svensk lag.

Annonsören ansvarar för att all eventuell länkad information är laglig och inte stötande, kränkande eller oetisk.

Vi har alltid rätt att neka eller ta bort annonser som inte följer Annonsvillkoren och utan att på förhand meddela annonsören.

Annonsöransvar

Annonsör garanterar att samtliga uppgifter, utformning och/eller innehåll i Annons och länkad information därtill är i enlighet med svensk lag och inte innebär intrång i annans rättighet, titel eller firmanamn och även i övrigt överensstämmer med god marknadsföringssäd samt inte innehåller osedligt, förargande eller annat stötande material. Annonsör garanterar att eventuella  erforderliga tillstånd föreligger för Annons.

Annonsören är skyldig att ersätta skada som vi orsakas genom att Annonsören inte iakttagit dessa Annonsvillkor, sålt piratkopia eller annan otillåten produkt, eller på annat sätt förfarit vårdslöst. Ersättningsskyldigheten omfattar ombudsarvode, rättegångskostnader samt varje ersättning som vi utger på grund av Annonsörens agerande.

Betalningsvillkor

Annonsören debiteras efter gällande prislista. Ändringar i prislistan aviseras på Webbplatsen minst 30 dagar innan de träder i kraft.

Priset avser per påbörjad kalendermånad och för det sammanlagda antalet aktiva annonser.

Fakturering av annonser sker i efterskott. Betalningsvillkor är 30 dagar netto. Vid försenad betalning debiteras påminnelseavgift och dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Medicinsk-info.se innehåller medicinsk information och inget annat. Informationen på denna webbplats skall aldrig ses som ett alternativ till att söka vård eller information av läkare eller vårdpersonal. Inte heller bör innehållet på denna webbplats användas för egenvård eller utgöra grund för diagnos eller behandling, utan enbart ses som ett komplement till annan kvalificerad vård eller information.