ANTIKROPPSBEHANDLING

Alternativt namn:  immunterapi.   lat. immunis: fri från, ren,   gr. therapeia: sjukdomsbehandling.

Antikroppar är en viktig del av vårt immunförsvar. De bildas i våra vita blodkroppar och bekämpar till exempel bakterier och virus, men även cancerceller. Antikroppar, som användas vid bröstcancer, tas fram i laboratorier. I kroppen söker de upp och blockerar en tillväxtfaktor, som är ett äggviteämne på bröstcancercellernas yta och det leder till att cancercellerna dör. Ungefär var femte patient med bröstcancer har detta speciella äggviteämne (HER-2) i större mängd på cancercellernas yta och kan dra nytta av antikroppsbehandling.

Om antikroppsbehandling

Antikroppsbehandling.

"Antikroppar kan användas som läkemedel."

Helt identiska antikroppar med samma egenskaper, kan produceras i stora mängder i ett laboratorium och användas i cancerbehandlingen. Antikroppar kan angripa och döda cancerceller.

"Två av tio har en HER2-positiv bröstcancer."

HER2-positiv bröstcancer betyder att tumören innehåller cancerceller med en ovanlig stor mängd av speciella äggviteämnen, som sitter på cancercellernas yta . Dessa äggviteämnen kallas HER2-mottagare.

HER2-mottagare signalerar till cancercellerna att dela sig och ju fler HER2-mottagare det finns ju fortare kommer cancern växa. HER2-positiv bröstcancer är därför farligare och har ökad risk för återfall.

För att få veta om en bröstcancer är HER2-positiv undersöks ett vävnadsprov från tumören i mikroskop. Speciella färgningar av provet, färgar delar av HER2-positiva celler bruna.

"Antikroppar ges som tilläggsbehandling."

Man har tagit fram ett läkemedel för antikroppsbehandling av HER2-positiv bröstcancer. Det kan ges som tilläggsbehandling efter operation för att minska risken för återfall och för att bota sjukdomen. Det kan också ges för att bromsa och lindra sjukdomsförloppet ifall bot inte är möjligt. Behandlingen fungerar bara på HER2-positiv bröstcancer.

Läkemedlet består av speciella antikroppar, som kan söka upp och fastna på HER2-mottagarna på cancercellernas yta.

När antikropparna fastnar till HER2-mottagarna bekämpar den cancercellen på fyra olika sätt.

1. Antikropparna hindrar att HER2-mottagarna skickar signaler till cancercellen att dela sig och det leder till att cancercellerna dör.

2. Antikropparna ger besked till kroppens immunförsvar, att låta dräperceller angripa cancercellerna och döda dem.

3. Antikropparna gör cellgiftbehandlingar mera effektiva.

4. Antikropparna förstör blodkärl som bildas till cancertumören. Utan blod, tillförs ingen näring och tumören svälter. Den kan därmed inte växa och sprida sig.

"Antikroppsbehandling ges via dropp direkt i blodet."

Antikroppsbehandling skiljer sig från cellgifter och hormonbehandling, eftersom antikropparna bara angiper cancercellerna med HER2-mottagare och inte de friska cellerna i kroppen. Antikroppsbehandling ger därför i allmänhet färre och lindrigare biverkningar än cellgifter och hormonbehandling.

"Biverkningar är typiskt influensaliknande."

Typiska biverkningar vid antikroppsbehandling är influensaliknande symtom med feber, frossa och värk. Vanligen kommer de i samband med den första behandlingsomgången och försvinner sedan. Behandlingen kan också påverka hjärtat och andningen. Därför är det viktigt att tala om för din läkare om du har hjärtproblem eller problem med andningen. Före och under behandlingen kommer hjärtats funktion att kontrolleras.

Se filmen om antikroppsbehandling

Medicinsk-info.se innehåller medicinsk information och inget annat. Informationen på denna webbplats skall aldrig ses som ett alternativ till att söka vård eller information av läkare eller vårdpersonal. Inte heller bör innehållet på denna webbplats användas för egenvård eller utgöra grund för diagnos eller behandling, utan enbart ses som ett komplement till annan kvalificerad vård eller information.

Antikroppsbehandling.
Antikroppsbehandling.
Antikroppsbehandling.

Se filmen om antikroppsbehandling

ANTIKROPPS-

BEHANDLING

Antikroppsbehandling.

Se filmen om antikroppsbehandling