BEHANDLINGAR

Behandlingar

Antikroppsbehandling vid bröstcancer

Bröstbevarande kirurgi

Cytostatikabehandling vid bröstcancer

Hormonsänkande behandling vid bröstcancer

Hudsparande kirurgi vid bröstcancer

Höftledsoperation

Knäledsoperation

Mastektomi vid bröstcancer

Strålbehandling vid bröstcancer

Några vanliga behandlingar beskrivas med hjälp av filmer, bilder och texter.

I medicinsk-info.se ges så aktuell och saklig information som möjligt.

Informationen baseras främst på animerade filmer, supplerat med texter och bilder. Den medicinska informationen är naturligtvis långt ifrån uttömmande och måste ses som en översiktlig information. Beakta även att variationer i val av undersökningar och behandlingar kan vara stora mellan olika vårdenheter och landsting i Sverige.

Medicinsk-info.se innehåller medicinsk information och inget annat. Informationen på denna webbplats skall aldrig ses som ett alternativ till att söka vård eller information av läkare eller vårdpersonal. Inte heller bör innehållet på denna webbplats användas för egenvård eller utgöra grund för diagnos eller behandling, utan enbart ses som ett komplement till annan kvalificerad vård eller information.