BRÖSTBEVARANDE KIRURGI

Alternativt namn:  partiell mastektomi, lumpektomi.   eng. lump: knöl,   gr. ektome: utskärning.

Vid en bröstbevarande operation tar man bort tumören och en bit frisk vävnad runtomkring. Resten av bröstet finns kvar. Det är en bra operationsmetod vid tidigt upptäckt bröstcancer, där tumören är liten. Idag är bröstbevarande kirurgi dominerande. Bröstbevarande kirurgi kompletteras med efterföljande strålbehandling i de flesta fall.

Om bröstbevarande kirurgi

Bröstbevarande kirurgi.

"Bröstbevarande kirurgi är den vanligaste operationsmetoden."

Bröstbevarande kirurgi utgör ca 60% av kirurgi för bröstcancer. Operationsmetoden innebär att cancertumören tas bort med en bräm av friskt vävnad omkring. Det mesta av bröstet finns kvar och såret kan sys ihop så att bröstet form nästan återställs. Operationstiden är cirka en timme.

Oftast behövs det inget dränage och operationen kan utföras som dagkirurgi. Det behövs ingen inläggning. Ibland kan maximalt ett dygn behövas.

Vid bröstbevarande kirurgi måste man alltid ge extrabehandling med strålning.

Ärrets läge är avhängig av var i bröstet tumören var belägen. Se bilden ovan där ett vanligt är visas.

Se filmen om bröstbevarande kirurgi

Medicinsk-info.se innehåller medicinsk information och inget annat. Informationen på denna webbplats skall aldrig ses som ett alternativ till att söka vård eller information av läkare eller vårdpersonal. Inte heller bör innehållet på denna webbplats användas för egenvård eller utgöra grund för diagnos eller behandling, utan enbart ses som ett komplement till annan kvalificerad vård eller information.

Bröstbevarande kirurgi.
Bröstbevarande kirurgi.
Bröstbevarande kirurgi.

Se filmen om bröstbevarande kirurgi

Bröstbevarande kirurgi.

Se filmen om bröstbevarande kirurgi