BRÖSTCANCER HOS MÄN

Alternativt namn:  cancer mammae.   lat. cancer: kräfta.   lat. mamma: bröst.

Det är ovanligt att män får bröstcancer, jämfört med kvinnor. Ungefär 40 män i Sverige drabbas varje år. De flesta är 60-70 år eller äldre.

Det finns en ökad risk bland män att få bröstcancer om det finns bröstcancerfall i familjen. Har man rubbningar i hormonbalansen, vilket kan förekomma vid övervikt och leversjukdom, finns det även en ökad risk.

Män med bröstcancer behandlas oftast på samma sätt som kvinnor med bröstcancer trots att manlig bröstcancer skiljer sig på flera områden.

En svensk undersökning visar att män har sämre chans att överleva än kvinnor.

Om bröstcancer hos män

"Bröstcancer hos män utgör 0,5% av all bröstcancer."

I Sverige får ungefär 40 män bröstcancer varje år.

Risken för manlig bröstcancer ökar med åldern. Förekommer det bröstcancer i släkten ökar risken för bröstcancer både hos kvinnor och män. Sjukdomen är lite vanligare hos män med judisk bakgrund.

Män med Klinefelters syndrom har 20-50 gånger ökad risk att utveckla sjukdomen. Har man en förhöjd mängd av kvinnligt könshormon östrogen i kroppen ökar risken också. Förhöjd östrogenhalt kan man ha om testiklarna eller levern inte fungerar bra. Vid övervikt och intag av för mycket alkohol ökar mängden av östrogen i kroppen.

"Bröstcancer hos män skiljer sig något från bröstcancer hos kvinnor."

Medelåldern när sjukdomen upptäcks är för manliga bröstcancerpatienter 5 år äldre än för kvinnor. Typen av cancer skiljer också något.

Det är undersökningar som tyder på att överlevnaden hos män med bröstcancer är sämre än för kvinnor. Eftersom antalet bröstcancerfall hos män är relativt få är det svårt att göra bra studier av sjukdomen.

Symtom

"Oftast känns en oöm knöl i bröstet."

Knölen kan ibland göra ont men oftast är den smärtfri. Ibland kan första tecknet också vara en indragen bröstvårta. Man kan också se blodig vätska som flyter ur bröstvårtan och ibland kan det börja med en sårbildning eller hudförändring. I ett fåtal fall har man som första tecknet känt en knöl i armhålan.

Undersökningar

"Utredning görs alltid i tre steg."

Steg 1: Båda brösten och båda armhålor känns noggrant igenom. Man känner även på områden kring nyckelbenen och på båda sidor av halsen.

Steg 2: Det görs en röntgenundersökning av båda bröst, en så kallad mammografi. Är det svårt att tolka mammografibilderna kan man även göra en ultraljudsundersökning.

Steg 3: Har det upptäckts en förändring eller misstänkt förändring under steg 1 eller 2, får man lämna ett cellprov.

Mammografi. Ultraljudsundersökning. Cellprov.

Behandlingar

"Män med bröstcancer får i dag samma typ av behandling som kvinnor."

Eftersom det finns skillnader i typen av cancer och i överlevnaden mellan kvinnor och män, finns det något som tyder på att sjukdomen skiljer sig åt mellan kvinnor och män och kanske inte bör få samma behandling. Mer forskning för att belysa detta behövs.

Läs mer och se filmer om behandling av bröstcancer.

Medicinsk-info.se innehåller medicinsk information och inget annat. Informationen på denna webbplats skall aldrig ses som ett alternativ till att söka vård eller information av läkare eller vårdpersonal. Inte heller bör innehållet på denna webbplats användas för egenvård eller utgöra grund för diagnos eller behandling, utan enbart ses som ett komplement till annan kvalificerad vård eller information.

Mammografi. Ultraljudsundersökning. Cellprov.
Mammografi. Ultraljudsundersökning. Cellprov.
Mammografi. Ultraljudsundersökning. Cellprov.
Mammografi. Ultraljudsundersökning. Cellprov.