CELLPROV

Alternativt namn:  finnålspunktion, cytologi.   gr. kytos: cell,   gr. logos: lära.

Känns det en förändring i bröstet, behöver man lämna ett cellprov. Förändringen i bröstet kan man ha upptäckt själv, ibland av läkare, vid mammografi eller ultraljudsundersökning. Cellprovet tas med en tunn nål, som förs in i förändringen. Celler, vätska och små vävnadsbitar sugs ut och undersöks sedan i mikroskop.

Man behöver inte förbereda sig på något särskild sätt. Sticket gör ont och man kan vara lite öm och missfärgad runt stickstället någon vecka efter.

Om cellprovet

Cellprov vid undersökning för bröstcancer.

"Cellprovet kan ge besked om mycket mer än diagnos."

Cellprovet kallas också för finnålspunktion. Det är en bra metod att hämta ut celler från ett område i vävnaden, till exempel bröstet, där man misstänker en cancer. Man brukar kunna få ut ett så tillräckligt cellmaterial att det går bra att avgöra, om det är cancer eller inte. Utöver att konstatera om det är cancer eller inte, kan de uthämtade cellerna undersökas ytterligare med avancerade metoder, för att se om de har olika egenskaper. Bröstcancerceller kan till exempel vara känsliga för olika hormoner, som får dem att växa snabbare. Det finns idag olika läkemedel, som kan angripa cancerceller med olika egenskaper. Det gör att undersökningsresultat från cellprovet även kan användas för att skräddarsy behandlingen av en bröstcancer.

Ibland går det inte att få ut tillräckligt material vid ett vanligt cellprov. Ibland behöver man även ta en större bit vävnad med en grov nål. Här behöver man lägga lokalbedövning före sticket.

Blåmärke efter cellprov.

Se filmen om cellprov

Medicinsk-info.se innehåller medicinsk information och inget annat. Informationen på denna webbplats skall aldrig ses som ett alternativ till att söka vård eller information av läkare eller vårdpersonal. Inte heller bör innehållet på denna webbplats användas för egenvård eller utgöra grund för diagnos eller behandling, utan enbart ses som ett komplement till annan kvalificerad vård eller information.

Cellprov vid undersökning för bröstcancer.
Blåmärke efter cellprov.
Cellprov vid undersökning för bröstcancer.
Blåmärke efter cellprov.
Cellprov vid undersökning för bröstcancer.
Blåmärke efter cellprov.

Se filmen om cellprov

Cellprov vid undersökning för bröstcancer.
Blåmärke efter cellprov.

Se filmen om cellprov