HORMONSÄNKANDE BEHANDLING

Alternativt namn:  hormonbehandling, endokrin behandling.   gr. hormaein: sätta i rörelse,   gr. endon: inuti,   gr. krinein: utskilja.

Hormonsänkande behandling kallas även för hormonell eller endokrin behandling. Ungefär tre fjärdedelar av bröstcancrar är känsliga för kvinnliga könshormoner, som gör att de växer fortare. Hormonsänkande behandling bromsar växten hos de känsliga cancercellerna och används som tilläggsbehandling efter kirurgi, för att hindra återfall och bota cancern. Behandlingen kan också lindra vid obotlig cancer.

Om hormonsänkande behandling

Hormonsänkande behandling.

"Hormonbehandling kan ges som tilläggsbehandling efter operation."

Hormonbehandling kan också ge lindring vid icke botbar bröstcancer.

Hormonbehandling fungerar bara på de bröstcancrar, som är känsliga för kvinnliga könshormoner. För att få veta om bröstcancern är hormonkänslig undersöks ett vävnadsprov från tumören. Provet tillsätts en speciell färg och i mikroskop kan man se brunfärgade celler i en hormonkänslig tumör. Är tumören inte hormonkänslig färgas cellerna inte.

"Ungefär 7 av 10 bröstcancertumörer är hormonkänsliga."

Hormonkänsliga cancerceller innehåller mottagare eller receptorer, som kan binda fast könshormonet östrogen.

När östrogen binder sig fast till mottagaren stimuleras cancercellen att dela sig och det får hormonkänsliga cancertumörer att växa fortare.

Hormonbehandlingen ska hindra könshormonerna i att få bröstcancerceller att växa. Behandlingen kan hjälpa till att förhindra återfall i sjukdomen och bota cancern.

Hormonbehandling kan även ges för att bromsa och lindra sjukdomsförloppet om sjukdomen inte kan botas.

"Det finns olika typer av hormonbehandling."

En typ av hormonbehandling blockerar hormonmottagarna i cancercellerna. När mottagarna är blockerade, stimuleras cancercellerna inte att dela sig. Östrogen hindras att binda sig fast och cancercellernas tillväxt bromsas.

Det läkemedel som oftast ges heter Tamoxifen. Det liknar östrogen i sin form och kan binda sig fast till cancercellens hormonmottagare.

En annan typ av hormonbehandling sänker östrogenmängden i kroppen. Är det mindre östrogen förökar hormonkänsliga cancerceller sig långsammare.

Ett sätt att minska östrogen mängden i kroppen är att ge aromatashämmare. Aromatas är ett enzym som hjälper till att bilda östrogen. En hämmare av aromatas, minskar därför östrogenmängden i kroppen.

Ett annat sätt att minska östrogen mängden i kroppen är att stoppa östrogen utsöndringen från äggstockarna före övergångsåldern. Östrogen produktionen kan stoppas med läkemedel – en Lhrh analog – eller med strålbehandling. Man kan också operera bort äggstockarna.

"Hormonbehandling bör ges till alla patienter med hormonkänslig bröstcancer."

Kvinnor som inte genomgått övergångsåldern samt kvinnor i övergångsåldern behandlas med Tamoxifen.

Aromatashämmare fungerar däremot inte så effektivt före övergångsåldern, eftersom äggstockarna producerar mycket (för) stora mängder aromatas.

Kvinnor efter övergångsåldern kan behandlas med både aromatashämmare och Tamoxifen.

Hormonbehandlingen ges i form av tabletter under en tid av 5 år.

"Tamoxifen kan möjligen förebygga bröstcancer."

Det pågår studier där man vill undersöka möjligheten att förebygga bröstcancer med Tamoxifen hos i övrigt friska kvinnor. Det har visat sig att tamoxifen minskar vävnadstätheten i brösten när man tittar på mammografibilder. Ju tätare bröstvävnad ju mer ökar risken för bröstcancer. Det är dessutom svårare att hitta en bröstcancer vid mammografi i ett vävnadstät bröst. Därför överväger man nu möjligheten att ge Tamoxifen till kvinnor med ökad risk för bröstcancer i förebyggande syfte. Eftersom Tamoxifen har en del besvärliga biverkningar vill man studera om man kan ge lägre doser av läkemedlet utan att utan att påverka den nyttiga effekten.

"Hormonbehandling kan ge biverkningar. "

Vanliga biverkningar vid hormonbehandling är blodvallningar och andra klimakteriesymtom samt torra slemhinnor. Huvudvärk, yrsel och viktökning är andra vanliga biverkningar.

Risken för blodpropp i vener och livmodercancer är klart större med antiöstrogen. Aromatashämmare ger dock oftare ledvärk och ökar risken för urkalkning av skelettet jämfört med antiöstrogen.

Se filmen om hormonsänkande behandling

Medicinsk-info.se innehåller medicinsk information och inget annat. Informationen på denna webbplats skall aldrig ses som ett alternativ till att söka vård eller information av läkare eller vårdpersonal. Inte heller bör innehållet på denna webbplats användas för egenvård eller utgöra grund för diagnos eller behandling, utan enbart ses som ett komplement till annan kvalificerad vård eller information.

Hormonsänkande behandling.
Hormonsänkande behandling.
Hormonsänkande behandling.

Se filmen om hormonsänkande behandling

Hormonsänkande behandling.

Se filmen om hormonsänkande behandling