HUDSPARANDE KIRURGI

Alternativt namn:  hudsparande mastektomi.   gr. mastos: bröst,   gr. ektome: utskärning.

Hudsparande mastektomi är en operationsmetod, där man tar bort hela bröstkörteln med bröstvårta och vårdgård men bevarar det mesta av bröstets hud. Det är då lättare att återskapa bröstet med så naturlig form som möjligt. Operationsmetoden är lämplig när man vill göra mastektomi vid en mindre bröstcancer, som inte ligger nära huden och inte har spridit sig.

Om hudsparande kirurgi

Hudsparande kirurgi.

"Operationen kan göras i ett eller två steg."

Vid operationen bevaras bröstets hud och enbart bröstkörteln tas bort. Vid samma ingrepp läggs en protes in under bröstmuskeln.

Mindre bröst kan rekonstrueras direkt med en permanent silikonprotes, som läggs in under bröstmuskeln och fyller ut den sparade huden. Vid större bröst använder man en expanderprotes. Protesen fylls upp efterhand med koksaltlösning. Protesen och vävnaden vidgar sig och när den önskade bröststorleken är uppnått kan en permanent protes opereras in vid en andra operation.

Operationstiden är cirka två timmar. Vårdtiden är mellan ett och tre dygn. Sjukskrivningstiden är vanligtvis tre till fyra veckor.

En bröstvårta kan tatueras på bröstet ifall bröstvårtan år bortopererad.

Se filmen om hudsparande kirurgi

Medicinsk-info.se innehåller medicinsk information och inget annat. Informationen på denna webbplats skall aldrig ses som ett alternativ till att söka vård eller information av läkare eller vårdpersonal. Inte heller bör innehållet på denna webbplats användas för egenvård eller utgöra grund för diagnos eller behandling, utan enbart ses som ett komplement till annan kvalificerad vård eller information.

Hudsparande kirurgi.
Hudsparande kirurgi.
Hudsparande kirurgi.

Se filmen om hudsparande kirurgi

Hudsparande kirurgi.

Se filmen om hudsparande kirurgi