KIRURGI I ARMHÅLAN

Alternativt namn:  axillarutrymning.   lat. axilla: armhåla.

Kirurgi i armhålan utförs vid bröstcancer ifall det finns spridning av cancerceller till lymfkörtlar i armhålan. Man tar bort 10 - 15 lymfkörtlar. Ingreppet kallas ibland axillarutrymning.

Om kirurgi i armhålan

Kirurgi i armhålan.

"Vid axillarutrymning tas ett tiotal lymfkörtlar bort."

Med sentinel node teknik tar man bort portvaktskörteln. Har cancern spridit sig till den tas ytterligare lymfkörtlar bort. Det kallas axillarutrymning. Det görs oftast direkt när man får det preliminära undersökningsresultatet från labbet under operationen. Ibland är det först när man gör eftergranskningen av portvaktskörteln att man ser att det finns spridning. Är det fallet kallas man till en ny operation.

Se filmen om kirurgi i armhålan

Medicinsk-info.se innehåller medicinsk information och inget annat. Informationen på denna webbplats skall aldrig ses som ett alternativ till att söka vård eller information av läkare eller vårdpersonal. Inte heller bör innehållet på denna webbplats användas för egenvård eller utgöra grund för diagnos eller behandling, utan enbart ses som ett komplement till annan kvalificerad vård eller information.

Kirurgi i armhålan.
Kirurgi i armhålan.
Kirurgi i armhålan.

Se filmen om kirurgi i armhålan

Kirurgi i armhålan.

Se filmen om kirurgi i armhålan