KNÄLEDSARTROS

Alternativt namn:  gonartros.   gr. gony: knä,   gr. arthron: led.

När brosket i knäleden förändras och tunnas ut, talar man om knäledsartros. Detta sker oftast långsamt, men kan leda till att brosket i ledet nöts helt bort. Benändarna skarvar därefter mot varandra och ger smärtor.

Sjukdomen drabbar kvinnor oftare än män. Knäledsartros är ovanlig före 50 års ålder men blir därefter allt vanligare.

Sjukdomen ger smärtor när man går.

Behandling är i första hand träning men i svåra fall kan det bli nödvändigt med operation.

Om knäledsartros

"Knäledsartros drabbar kvinnor dubbelt så ofta som män."

Knäartros är en mycket vanlig sjukdom. Från 45 års ålder och uppåt är ungefär 12 procent drabbade i den svenska befolkningen. Sjukdomen drabbar kvinnor dubbelt så ofta som män. Det är dock svårt att bedöma hur vanlig sjukdomen är, eftersom många aldrig söker vård för sina besvär. Personer som lider av svår knäledsartros erbjuds ofta operation med knäprotes och i Sverige opereras ungefär 10 000 konstgjorda knäleder in om året.

"Orsaken till att knäartros utvecklas är inte helt känd."

Artros i knäleden utvecklas över många år. Orsaken är inte helt känd. Man menar att det finns en ärftlighet. Har du en närstående släkting med artros, har du en ökad risk. Är man överviktig eller på annat sätt överbelastar knäet, ökar risken att utveckla knäartros. Skador på menisker och korsband samt tidigare benbrott nära knäleden, kan även öka risken.

Läs och se film om vad som händer med brosket vid artros.

Symtom

"Knäartros ger smärtor när man går."

Det vanligaste är att man har ont i knät när man belastar det, till exempel vid promenad. Det kan även svälla upp på grund av en ökad mängd ledvätska. Vid grava artrosförändringar i knät kan man ha värk även i vila.

Knät kan förändra form vid artros. Benpålagringar, svullnad och saknaden av brosk kan förändra ledet och man kan bli hjulbent.

Undersökningar

"Diagnosen är oftast lätt att ställa."

Diagnosen ställs med hjälp av patientens sjukhistoria och en noggrann undersökning. En röntgenundersökning av knät vill ofta kunna avslöja artros. I tidiga stadier av artros syns dock inga förändringar på röntgenbilderna. I bland finns det mycket uttalade artrosförändringar vid röntgenundersökning av ett knä, utan att det har get några besvär. En röntgenundersökning är därför aldrig avgörande när man ställer diagnosen artros, men enbart vägledande.

Behandlingar

"Knäledsartros ska i första hand behandlas med fysioterapi."

Träning är den viktigaste behandlingen vid knäledsartros. Fysioterapi och en aktiv livsstil kan minska besvären betydligt. Det är därför viktigt att få råd och vägledning av en fysioterapeut. Det finns ofta en artrosskola i närheten där du bor.

Viktminskning vid övervikt kan reducera besvären betydligt och kan hjälpa i en sådan grad att operation inte behövs.

Blir det aktuellt att bedöma om det behövs en operation, blir man remitterad till ortopedkirurg. Där görs det ytterligare undersökningar för att avgöra om det behövs ett operativt ingrepp.

"Olika metoder används vid protesoperation."

Beroende på hur omfattande artrosförändringarna är i knäleden, kan man använda olika operationsmetoder. Är artrosen begränsat till en mindre del av knäleden, oftast på insidan, kan man ersätta ledytan med en delprotes. Är större delen av knäleden angripen ersätts leden med en totalprotes.

Proteserna är gjorda av metall och plast och cementeras fast. Operationen görs oftast i en ryggbedövning och tar ungefär en timme.

Klicka på filmen nedan och lär dig hur en knäprotes-operation går till.

Se filmen om operation av knäledsartros.

Medicinsk-info.se innehåller medicinsk information och inget annat. Informationen på denna webbplats skall aldrig ses som ett alternativ till att söka vård eller information av läkare eller vårdpersonal. Inte heller bör innehållet på denna webbplats användas för egenvård eller utgöra grund för diagnos eller behandling, utan enbart ses som ett komplement till annan kvalificerad vård eller information.

Se filmen om operation av knäledsartros.

Se filmen om operation av knäledsartros.