MAMMOGRAFI

Alternativt namn:  bröströntgen.   lat. mamma: bröst,   gr. grafein: skriva, teckna.

Mammografi är en röntgenundersökning av bröst. Undersökningen ger bilder av brösten med fina detaljer och är utvecklad för att kunna påvisa en bröstcancer. Undersökningen används både i förebyggande syfte som en hälsoundersökning (screening) och när man har symtom eller har känt en förändring i bröstet. Mammografi kräver ingen förberedelse. Varje år gör mer än en miljon personer en mammografi.

Om mammografi

Mammografi.

"Mammografi kräver ingen förberedelse."

Mammografi görs ofta på en speciell del av en röntgenavdelning, där man även har utrustning för att göra ultraljudsundersökning och cellprov.

Vid ankomsten får man svara på ett antal frågor. Man behöver veta om man har besvär från brösten och vilka besvären är. Det är en fördel att veta om man tidigare gjort en mammografi och vid vilken röntgenavdelning, eftersom det kan vara av värde att jämföra med tidigare undersökningar. Det är viktigt för röntgenläkaren att veta om man tar hormonläkemedel eller tidigare är opererad i brösten, när hen ska bedöma röntgenbilderna. Man brukar även fråga om släktingar har drabbats av bröstcancer.

När man har kläd av sig på överkroppen vill en sjuksköterska titta på brösten för att hitta förändringar. Eventuella förändringar noteras för att röntgenläkaren ska veta om det vid bedömningen av röntgenbilderna. Födelsemärker och ärr kan till exempel ibland ses på röntgenbilderna och feltolkas som en tumör om inte röntgenläkaren vet om det.

Härefter får man lägga ett bröst i taget på en speciell skiva i röntgenapparaten. En annan skiva pressar ihop bröstet för att göra det så platt som möjligt. Det kan göra lite ont eller vara obehagligt, men ju plattare man kan göra bröstet, ju bättre bild får man och ju mindre stråldos behöver man använda. Det tas 2-3 bilder av varje bröst i olika vinklar.

Når bilderna är tagna får man vänta ett litet tag medan röntgenbilderna bedömas. Det är för att kolla om det ska göras ytligare bilder eller man behöver supplera med ultraljudsundersökning och eventuellt ett cellprov. Undersökningen tar oftast 15-30 minuter.

Resultatet av undersökningen lämnas till läkaren, som har skrivit remissen, efter 2-4 arbetsdagar. Ifall mammografin är gjort en screening, får du brevsvar direkt från röntgenavdelningen.

Vid eftergranskning av röntgenbilderna kan man bestämma sig för att det behövs ytligare undersökningar.

"Vid mammografi används en mycket liten stråldos."

Eftersom bröstet plattas till vid undersökningen ska strålarna passera genom så lite vävnad att man bara behöver använda en liten stråldos vid varje bildtagning. Röntgenapparaten är även avskärmat så att röntgenstrålningen riktas direkt mot bröstet och inte mot resten av kroppen. Det betyder att mammografi även kan göres under graviditet eftersom det anses ofarligt för fostret.

Se filmen om mammografi

Screening för bröstcancer

"Mammografi används för screening för bröstcancer."

Den vanligaste cancerformen bland kvinnor är bröstcancer och risken för att insjukna ökar med åldern. Hittas en bröstcancer tidigt finns det en bra chans att bota sjukdomen och bli frisk.

Därför har man i Sverige infört allmänna bröstkontroller med mammografi, som erbjuds regelbundet till alla kvinnor mellan 40 och 74 års ålder.

"Det finns fler fördelar än nackdelar med screening för bröstcancer."

Man kan upptäcka en bröstcancer tidigt med mammografiscreening. Man har större chans att bli botat för sin bröstcancer om den hittas i tidigt skede, jämfört med om den först hittas senare.

Mammografiscreening har betytt att färre kvinnor dör i bröstcancer.

Som många andra åtgärder inom sjukvården är mammografiscreening inte heller en fullständig garanti för, att man inte har en bröstcancer ändå. I några få fall kan mammografi inte upptäcka den bröstcancer som ändå finns där.

I andra fall ställer mammografi till med onödiga bekymmer och oro. Det sker när röntgenbilderna ger misstanke om en cancer, men som senare visar sig vara en helt godartat förändring. Dessa patienter har genomlevt en orolig tid i väntan på fortsatt utredning, nya undersökningar eller rent av operationer, innan man får reda på att förändringen är godartat.

En liten del av de förändringar som hittas vid mammografiscreening utvecklas aldrig till en farlig cancer. I dag finns dock inga möjligheter att känna igen dessa förändringar och därför behandlas alla förändringar som om att det vore en farlig cancer. Det betyder att en liten del patienter behandlas i onödan.

Vetenskapliga undersökningar visar att fördelarna med mammografiscreening övervägar nackdelarna och därför fattade Socialstyrelsen beslut om att screening skulle införas i hela landet.

Medicinsk-info.se innehåller medicinsk information och inget annat. Informationen på denna webbplats skall aldrig ses som ett alternativ till att söka vård eller information av läkare eller vårdpersonal. Inte heller bör innehållet på denna webbplats användas för egenvård eller utgöra grund för diagnos eller behandling, utan enbart ses som ett komplement till annan kvalificerad vård eller information.

Mammografi.
Mammografi.
Mammografi.

Se filmen om mammografi

Mammografi.

Se filmen om mammografi