OM medicinsk-info.se

Medicinsk-info.se erbjuder medicinsk information i filmer, bilder och texter. Filmerna är 3D animerade. Animation är sedan länge erkänd som ett överlägsen medium när det gäller att förklara komplicerade saker och visa vad som sker inuti kroppen.

Sajten vänder sig till lekmän och de primära målgrupperna är patienter och anhöriga. All information är skapat av personer med professionell kompetens inom medicinska och kirurgiska områden. I filmer, bilder och texter förklaras om medicinska och kirurgiska sjukdomar och tillstånd på ett lätt begripligt sätt.

Det medicinska området utvecklas med rasande fart och uppfattas av många som invecklad och komplicerad att förstå. Samtidigt finns ett stort behov och en önskan att vara delaktig i vården, både från patienters, anhörigas och vårdens sida. Det finns alltså ett behov att göra vården mer begriplig i syfte att öka möjligheten att förstå och kunna vara delaktig i vården. Det finns flera vetenskapliga studier som visar att en god kunskap om sjukdom och behandling gör patienter nöjdare och tryggare samt sparar resurser inom vården.

Medicinsk-info.se ska följa principerna för HONcode.

"Obs."

Medicinsk-info.se innehåller information och inget annat.

Informationen på denna webbplats skall aldrig ses som ett alternativ till att söka vård eller information av läkare eller vårdpersonal. Inte heller bör innehållet på denna webbplats användas för egenvård eller utgöra grund för diagnos eller behandling, utan enbart ses som ett komplement till annan kvalificerad vård eller information.

"Finansiering."

Webbplatsen finansieras genom sponsorer och reklam. Alla annonser är markerade med ljusgrå kant. Sponsorer och annonsörer tillåtas inte ha något som helst inflytande på utformningen av befintlig information.

Medicinsk-info.se innehåller medicinsk information och inget annat. Informationen på denna webbplats skall aldrig ses som ett alternativ till att söka vård eller information av läkare eller vårdpersonal. Inte heller bör innehållet på denna webbplats användas för egenvård eller utgöra grund för diagnos eller behandling, utan enbart ses som ett komplement till annan kvalificerad vård eller information.