SENTINEL NODE TEKNIKEN

Alternativt namn:  undersökning av portvaktskörtel.   eng. sentinel: vaktpost,   eng. node: körtel.

Sentinel node tekniken används under pågående operation för att fastställa om en cancertumör i bröstet har spridit sig till armhålans lymfkörtlar. Med en färgad och svagt radioaktiv vätska letar man upp den första lymfkörteln, som tar emot lymfan från bröstet med cancer. Körteln opereras ut och skickas under pågående bröstoperation till undersökning under mikroskop, för att se om den innehåller cancerceller som tecken på spridning.

Om sentinel node tekniken

Sentinel node tekniken.

"Portvaktskörteln heter på engelska "sentinel node"."

Portvaktskörteln är en eller ett par lymfkörtlar, som är de första som tar hand om lymfan från området med brösttumören. Har cancern börjat sprida sig finns det cancerceller i portvaktskörteln.

För att hitta portvaktskörteln sprutas en svagt radioaktiv färgämne in i vävnaden invid tumören. Vätskan tas upp av lymfan och följer lymfbanorna till portvaktskörteln.

Med en detektor kan man hitta strålningen från den radioaktiva vätskan, som har samlat sig i portvaktskörteln. Via ett litet snitt opererar man ut portvaktskörteln som syns i fettet, eftersom den har färgats blå av vätskan.

Medan man går vidare med bröstoperationen undersöks körteln i mikroskop. Finns det cancerceller vill man sedan utföra en axillarutrymning. Är portvaktskörteln däremot frisk, gör man inga ytterligare ingrepp i armhålan.

I ungefär 22% av fallen hos kvinnor finner man cancerceller i portvaktskörteln, medan hos män är det i 37% av fallen.

Se filmen om sentinel node tekniken

Medicinsk-info.se innehåller medicinsk information och inget annat. Informationen på denna webbplats skall aldrig ses som ett alternativ till att söka vård eller information av läkare eller vårdpersonal. Inte heller bör innehållet på denna webbplats användas för egenvård eller utgöra grund för diagnos eller behandling, utan enbart ses som ett komplement till annan kvalificerad vård eller information.

Sentinel node tekniken.
Sentinel node tekniken.
Sentinel node tekniken.

Se filmen om sentinel node tekniken

Sentinel node tekniken.

Se filmen om sentinel node tekniken