SJUKDOMAR

Sjukdomar

Artros

Bröstcancer

Bröstcancer hos män

Fönstertittarsjuka

Förmaksflimmer

Gallsten

Hjärtinfarkt

Höftledsartros

Högt blodtryck

Knäledsartros

Kranskärlssjukdom

Kärlkramp

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Prostatacancer

Åderförkalkning

Några av våra vanliga sjukdomar beskrivas med hjälp av filmer, bilder och texter.

I medicinsk-info.se ges så aktuell och saklig information som möjligt.

Informationen baseras på animerade filmer, texter och bilder. Den medicinska informationen är naturligtvis långt ifrån uttömmande och måste ses som en översiktlig information. Beakta även att variationer i val av undersökningar och behandlingar kan vara stora mellan olika vårdenheter och landsting i Sverige.

Medicinsk-info.se innehåller medicinsk information och inget annat. Informationen på denna webbplats skall aldrig ses som ett alternativ till att söka vård eller information av läkare eller vårdpersonal. Inte heller bör innehållet på denna webbplats användas för egenvård eller utgöra grund för diagnos eller behandling, utan enbart ses som ett komplement till annan kvalificerad vård eller information.