STRÅLBEHANDLING

Alternativt namn:  radioterapi.   lat. radius: stråle,   gr. therapeia: sjukdomsbehandling.

Strålbehandling kan ges för att bota en bröstcancer (kurativ behandling) eller för att lindra en obotlig sjukdom (palliativ behandling). Ibland kan man stråla före en operation för att krympa tumören och göra det lättare att ta bort den. I andra fall strålar man efter operation för att döda eventuellt kvarvarande cancerceller.

Om strålbehandling

Hudrodnad efter strålbehandling.

"Biverkningar från strålbehandling varierar."

Som det förklaras i filmen påverkar strålning även friskt vävnad och det gör att det finns risk för biverkningar. Det är olika från person till person hur mycket strålning man tål, och därför varierar biverkningarna hos olika personer.

Biverkningar vid strålbehandling av bröstcancer märks efter två till tre veckors behandling. Bröstet kan kännas svullet och huden i strålningsområdet kan rodna och det kan börja klia. Hårväxten försvinner efter en tid i området. Undvik att tvätta området med starkt parfymerade tvålar. Gnid inte det strålade hudområdet torrt, men låt det lufttorka. Salvor och krämer kan lindra besvären. Fuktig hud gör besvären värre, så löst sittande kläder i naturmaterial som kan andas, är bästa valet. Utsätt inte det strålade hudområdet för solljus.

Ibland kan man i samband med strålbehandling känna sig extra trött. Lyssna till kroppen och ta en tupplur då och då.

Är strålbehandlingen riktat mot armhålan kan armen bli svullen.

"Viktigt med ett bra intag av näring under behandling."

Man klarar strålbehandlingen bättre om man får i sig bra med näring under behandlingen. Det är viktigt att motverka viktnedgång och därför är det bra att äta energirik mat. Ta hjälp av dietist vid behov.

Se filmen om strålbehandling

Medicinsk-info.se innehåller medicinsk information och inget annat. Informationen på denna webbplats skall aldrig ses som ett alternativ till att söka vård eller information av läkare eller vårdpersonal. Inte heller bör innehållet på denna webbplats användas för egenvård eller utgöra grund för diagnos eller behandling, utan enbart ses som ett komplement till annan kvalificerad vård eller information.

Hudrodnad efter strålbehandling.
Hudrodnad efter strålbehandling.
Hudrodnad efter strålbehandling.

Se filmen om strålbehandling

Hudrodnad efter strålbehandling.

Se filmen om strålbehandling