ULTRALJUDSUNDERSÖKNING AV BRÖST

Alternativt namn:  sonografi.   lat. sonus: klang,   gr. grafein: skriva, teckna.

Ultraljudsundersökning er ett bra komplement till mammografi vid utredning av bröstcancer. Ultraljud kan inte ersätta mammografi, men undersökningarna supplerar varan. Till exempel kan ultraljud bättre upptäcka förändringar i bröst med tät vävnad, än mammografi. Ultraljud är också bättre på att upptäcka cystor i bröstet och är ett bra hjälpmedel när det ska tas cellprover från förändringar i bröstet.

Ultraljudsundersökningen kräver ingen förberedelse och gör inte ont.

Om ultraljud

Ultraljudsprob för ultraljudsundersökning av bröstcancer.

"Ultraljud är ljud med hög frekvens."

Ultraljud anses som en riskfri undersökningsmetod.

Vid en ultraljudsundersökning används ljud med så hög frekvens att det inte hörs av ett mänskligt öra. Ljudet alstras av en kristall. Den avger varje sekund tusentals ljudsignaler. På en ultraljudsapparat sitter kristallen i ett handtag som är formad efter vilken del av kroppen man ska undersöka. Vid undersökning av bröst brukar handtaget, också kallad proben, se ut som på bilden ovan.

Ultraljudsvågorna tränger obehindrad igenom vatten. Kroppens organ och vävnader innehåller olika mängder vatten och därför kan ultraljudsvågor tränga in. Några av vågorna kastas tillbaka när de träffar vävnad med ett annat innehåll av vatten än det de just passerad. En del av vågorna, som kastas tillbaka, fångas upp av proben och sätter kristallen i svängningar. Det skapar en ström, som i en dator omvandlas till en bild på en skärm. En ultraljudsundersökning är därför en "live" undersökning, och tolkas direkt på skärmen.

I bilden nedan ses till vänster en cysta i bröstvävnaden. Vattnet i cystan kastar inga ultraljudsvågor tillbaka och uppträder därför helt svart. Till höger syns en bröstcancer. Tumören kastar ultraljudsvågor tillbaka, men mindre än den omgivande bröstvävnad. Därför uppträder den mörkare grå.

Ultraljudsundersökning av bröst med bröstcancer och cysta.

Se filmen om ultraljudsundersökning

Medicinsk-info.se innehåller medicinsk information och inget annat. Informationen på denna webbplats skall aldrig ses som ett alternativ till att söka vård eller information av läkare eller vårdpersonal. Inte heller bör innehållet på denna webbplats användas för egenvård eller utgöra grund för diagnos eller behandling, utan enbart ses som ett komplement till annan kvalificerad vård eller information.

Ultraljudsprob för ultraljudsundersökning av bröstcancer.
Ultraljudsundersökning av bröst med bröstcancer och cysta.
Ultraljudsprob för ultraljudsundersökning av bröstcancer.
Ultraljudsundersökning av bröst med bröstcancer och cysta.
Ultraljudsprob för ultraljudsundersökning av bröstcancer.
Ultraljudsundersökning av bröst med bröstcancer och cysta.

Se filmen om ultraljudsundersökning

ULTRALJUDS-UNDERSÖKNING AV BRÖST

Ultraljudsprob för ultraljudsundersökning av bröstcancer.
Ultraljudsundersökning av bröst med bröstcancer och cysta.

Se filmen om ultraljudsundersökning