UNDERSÖKNINGAR

Undersökningar

Cellprov vid bröstcancer

EKG

Kirurgi i armhålan vid bröstcancer

Mammografi

PSA-prov

Sentinel node tekniken vid operation för bröstcancer

Ultraljudsundersökning av bröst

Några av de vanligaste undersökningar beskrivas med hjälp av filmer, bilder och texter.

I medicinsk-info.se ges så aktuell och saklig information som möjligt.

Informationen baseras främst på animerade filmer, supplerat med texter och bilder. Den medicinska informationen är naturligtvis långt ifrån uttömmande och måste ses som en översiktlig information. Beakta även att variationer i val av undersökningar och behandlingar kan vara stora mellan olika vårdenheter och landsting i Sverige.

Medicinsk-info.se innehåller medicinsk information och inget annat. Informationen på denna webbplats skall aldrig ses som ett alternativ till att söka vård eller information av läkare eller vårdpersonal. Inte heller bör innehållet på denna webbplats användas för egenvård eller utgöra grund för diagnos eller behandling, utan enbart ses som ett komplement till annan kvalificerad vård eller information.